×

บทเรียนจากนาซีสู่ความมั่นคงของประชาธิปไตยเยอรมนี

05.05.2022
  • LOADING...

หนึ่งในจุดพลิกผันที่ทำให้พรรคนาซีเยอรมนีได้รับคะแนนความนิยม คือเหตุการณ์ ‘ฟองสบู่แตกที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท’ ทำให้ประชาชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยไวร์มาร์หันมาเทใจให้กับพรรคนาซี แต่หลังจากที่ฮิตเลอร์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรวบอำนาจไว้ที่ตนเองและสถาปนาตนเป็นผู้นำสูงสุด นำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลก และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเวลาต่อมา รวมทั้งข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญไวมาร์ในอดีต เหตุการณ์เหล่านี้จึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เยอรมนีสามารถสร้างประชาธิปไตยใหม่ที่มั่นคง และได้มาซึ่งกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ทำให้ประชาธิปไตยเยอรมนีแข็งแรงมั่นคงถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการของประชาธิปไตยเยอรมนีจะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising