×

ความพ่ายแพ้ของเยอรมัน ปฐมบทสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 (Part 2/2)

03.11.2022
  • LOADING...

8 Minute History พาเจาะลึกจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะที่สมรภูมิรบ ‘The Battle of Verdun’ สมรภูมิที่สร้างความสูญเสียมากที่สุด

 

จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไร มีประเทศไหนเข้าร่วมกับฝ่ายไหนบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising