×

ความสัมพันธ์ของมุสโสลินีกับฮิตเลอร์ และจุดจบเผด็จการฟาสซิสต์

28.04.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อิตาลีในช่วงที่มุสโสลินีเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์ ในช่วงที่มุสโสลินีพบกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

 

ฮิตเลอร์ได้รับอิทธิพลจากมุสโสลินีหลายประการ และมั่นใจว่าเขาได้พันธมิตรร่วมรบที่แข็งแกร่ง แต่สำหรับมุสโสลินีคือการก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำโลก ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการท้ังสองประเทศจะเป็นอย่างไร และมีจุดสิ้นสุดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising