×

ยูโกสลาเวียในสงครามโลกครั้งที่ 2 และการวมชาติภายใต้การนำของติโต

23.08.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปดูบทบาทของประเทศยูโกสลาเวีย ท่ามกลางภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงการรวมชาติท่ามกลางความเห็นต่างของผู้นำทั้ง 3  ฝ่าย และความหลากหลายทางชาติพันธ์ภายใต้พื้นที่ยูโกสลาเวีย โยซิป บรอซ หรือ ‘ติโต’ ผู้ซึ่งเป็นเหมือนบิดาแห่งชนชาติยูโกสลาเวีย สามารถรวมชาติสู่การเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียได้อย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising