×

ความผันผวนทางการเมืองโลกต่อความมั่งคั่งในตระกูลรอธส์ไชลด์

02.03.2022
  • LOADING...

ต่อเนื่องจากเอพิโสดที่แล้ว ประวัติศาสตร์ของตระกูลรอธส์ไชลด์ มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก เติบโตและสามารถขยายความมั่งคั่งสู่ทั้ง 5 ประเทศได้ เอพิโสดนี้จึงจะพาไปดูจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้ตระกูลรอธส์ไชลด์ต้องปรับตัวท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองโลกที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ไล่มาจนถึงอิทธิพลของตระกูลรอธส์ไชลด์ต่อการเงินโลกในศตวรรษที่ 21

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising