×

หลอกสมองให้ลดกินเค็มก่อนป่วย

30.09.2023
  • LOADING...

แม้จะรู้ดีว่าการกินเกลือหรือรสเค็มจัดนั้นจะทำให้เกิดโรคตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และโดยเฉพาะโรคไต แต่เพราะสมองรู้สึกดีเหมือนได้รับรางวัลทุกครั้ง ทำให้เราหยุดกินเค็มไม่ได้

 

Top to Toe โดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ ชวนหาวิธีแฮ็กสมองไม่ให้ติดรสเค็มก่อนร่างกายจะป่วย โดยการฝึกต่อมรับรสหรือ Taste Buds Adaptation เพื่อให้รสอื่นๆ ช่วยชูรสเค็มในอาหาร ทำให้สมองไม่ต้องให้รางวัลร่างกายด้วยรสเค็มอีกต่อไป

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising