×

อยากรวยเร็ว ให้คบเพื่อนรวย จริงหรือ

10.10.2022
  • LOADING...

หนึ่งในความรวยที่สร้างได้ คือการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยนักวิจัยจากฮาร์วาร์ดได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังจนพบว่า หากคบเพื่อนรวยตั้งแต่เด็กจะทำให้รายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20%

 

นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าแม้เด็กยากจนจะมีโอกาสสร้างฐานะของตัวเองจากการคบเพื่อนรวยแล้ว แต่ในขณะเดียวกันยังสะท้อนปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่ไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ไม่เคยหมดไป

 

ปัจจัยอะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น งานวิจัยชิ้นนี้พยายามบ่งบอกอะไร และวิธีเลือกคบเพื่อนของมหาเศรษฐีระดับโลกเป็นอย่างไร ติดตามชมได้ใน The Secret Sauce เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising