×

เอลนีโญ โลกลงโทษ เศรษฐกิจไทยทรุด 4 หมื่นล้าน

23.07.2023
  • LOADING...

เอลนีโญ วิกฤตภัยแล้ง โลกร้อน โลกรวน ที่อาจทุบสถิติอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ รวมถึงกระทบเศรษฐกิจไทยปี 2023 ราว 4 หมื่นล้านบาท ประเทศไทยและต่างประเทศจะรับมืออย่างไร เมื่อภาคธุรกิจและการเกษตรเริ่มออกมาเตือนว่าเอลนีโญจะสร้างผลกระทบค่อนข้างรุนแรงในครึ่งปีหลัง เนื่องจากขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อภาคเกษตร จนนำไปสู่สินค้าขาดตลาดในที่สุด

 

เคน นครินทร์ จะพาสำรวจความเสียหายของเอลนีโญในครั้งนี้ รวมถึงวิธีรับมือก่อนที่จะสายเกินแก้ ติดตามได้ใน Climate Action เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี,         อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising