×

จีนเท ‘บอนด์สหรัฐฯ’ ถือต่ำสุดรอบ 14 ปี หลังราคาร่วงหนัก | Morning Wealth 7 พฤศจิกายน 2566

07.11.2023
  • LOADING...

จีนลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปี ณ สิ้นเดือนสิงหาคม กำลังส่งสัญญาณอะไร

 

เศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2024 ท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้านพูดคุยกับ ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising