×

หุ้นไซส์เล็กสหรัฐฯ ดิ่งหนักรอบ 20 ปี ถึงเวลาซื้อหรือยัง? | Morning Wealth 14 ธันวาคม 2565

14.12.2022
  • LOADING...

เกาะติดสถานการณ์ ‘หุ้นไซส์เล็ก’ ในสหรัฐฯ ดิ่งจนมูลค่าต่ำสุดในรอบ 2 ทศวรรษ ด้าน Morningstar มองเป็น ‘โอกาสซื้อ’ ในบางอุตสาหกรรม รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ประเมินภาพเศรษฐกิจและโอกาสลงทุน สินทรัพย์ไหนน่าสนใจ พูดคุยกับ ศรชัย สุเนต์ตา CFA ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB CIO และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product ธนาคารไทยพาณิชย์  


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising