×

ลุ้นนโยบาย ‘รัฐบาลใหม่’ ชี้ชะตา Fund Flow เทหรือซื้อหุ้นไทย | Morning Wealth 12 พฤษภาคม 2566

12.05.2023
  • LOADING...

นักลงทุนต่างชาติแห่พักเงินในบอนด์ไทยระยะสั้น จับตาหลังเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่จะสร้างความเชื่อมั่นเก็บหุ้นไทยต่อหรือไม่ ทิศทาง Fund Flow จะเป็นอย่างไร พูดคุยกับ สรพล วีระเมธีกุล หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

 

รวมมาให้แล้ว การทำนาย X-date หรือวันเงินรัฐบาลสหรัฐฯ หมด ก่อนการเจรจาปม ‘เพดานหนี้’ ของไบเดน-แมคคาร์ธีรอบใหม่ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising