×

คนประเภท Type D เป็นแบบไหนกัน | Are You A Type D Personality?

29.05.2021
  • LOADING...

คน Type D ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่เพื่อนร่วมงานรัก ไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆ ขอทำงานอย่างสงบดีกว่า คุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า ถ้าใช่ มาทำความเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของคุณกัน หรือถ้ามีเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ การเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของเขาดีก็น่าจะทำให้การทำงานด้วยกันง่ายขึ้น

 

ลิงก์ช่อง KND STUDIO: http://bit.ly/kndstudio 

 

ลิงก์เข้ากลุ่ม ‘ภาษาดี ชีวิตดี โดยคำนี้ดีพอดแคสต์’: https://www.facebook.com/groups/kndgroup/

 


ติดตาม English At Work
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Hosts ภูมิชาย บุญสินสุข, นภัส มุทุตานนท์ 

Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Creative อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

Project Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์    

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising