×

จากรุ่งอรุณแห่งนิวเคลียร์ สู่โศกนาฏกรรม Chernobyl (Part 2/3)

11.10.2022
  • LOADING...

หลังจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ความตื่นตัวในงานวิจัยเรื่องการนำเอาพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ากลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศยักษ์ใหญ่หลายประเทศต่างวางแผนสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง 

แต่เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งใหม่และยากต่อการควบคุม จึงตามมาด้วย ‘โศกนาฏกรรม Chernobyl’ อุบัติเหตุที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการควบคุมพลังงานของมนุษย์ ทำให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกนอกพื้นที่สหภาพโซเวียตราว 2 ล้านตารางกิโลเมตร เรื่องราวของเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising