×

ปล้นชิงเพื่อรักษา? พาย้อนประวัติศาสตร์ 2 ล้านปีที่ British Museum

14.07.2022
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ พาไปย้อนประวัติศาสตร์ที่กินเวลายาวนานกว่า 2 ล้านปีที่ British Museum พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมมรดกล้ำค่าและอารยธรรมโบราณจากทั่วทุกมุมโลกไว้ในที่เดียว

 

จุดที่น่าสนใจคือ วัตถุโบราณที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จำนวนไม่น้อยเป็นสิ่งของที่กองทัพอังกฤษไปปล้นชิงมาในยุคล่าอาณานิคม แม้จะนำมาบำรุงรักษาและจัดแสดงในฐานะมรดกโลก แต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดคำถามเช่นกันว่า หากวัตถุเหล่านี้เป็นของที่ปล้นชิงมา สุดท้ายแล้วมันควรถูกส่งคืนแผ่นดินเกิดอันเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมนั้นๆ หรือไม่ 

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising