×

สงครามกระแสไฟฟ้า ไฟขัดแย้งสองนวัตกร Edison-Tesla (Part 1/2)

09.10.2023
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ ชวนย้อนอดีตไปในช่วงที่ทำให้ทุกวันนี้เรามีไฟฟ้าเป็นแหล่งความสว่างภายในบ้าน โดยนักประดิษฐ์-นวัตกร ‘Thomas Edison’ ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟและจำหน่ายไฟฟ้าให้มีไว้ใช้ในครัวเรือนได้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลถึงโลกปัจจุบัน

 

แต่ผลงานของ Edison ในยุคนั้นยังเป็นเพียงการใช้ ‘ไฟฟ้ากระแสตรง’ ทำให้ลูกน้องเก่าอย่าง ‘Nikola Tesla’ กลายเป็นคู่ปรับและเข้ามามีบทบาทในการคิดหาทางออก จนนำไปสู่การใช้ ‘ไฟฟ้ากระแสสลับ’ ในเวลาต่อมา วิวัฒนาการทั้งสองนี้นำไปสู่จุดเริ่มต้นของสงครามแห่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

Credits

 

Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, สมิตา พงษ์ไพบูลย์

Video Editor เสาวภา โตสวาท, นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย
Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising