×

อิทธิพลของชาวดัตช์ สู่รากฐานการค้าของชาวโลก

15.12.2021
  • LOADING...

ศตวรรษที่ 15 ประเทศสเปนเป็นประเทศที่มั่งคั่ง และมีวิสัยทัศน์ในการสำรวจโลกแผ่ขยายอำนาจอย่างกว้างขวางก่อนที่อำนาจจะสิ้นสุดลงในสงครามอังกฤษ-สเปน จึงเป็นโอกาสให้เหล่าพ่อค้าชาวดัตช์จัดตั้งบริษัท ‘Dutch East India Company (VOC)’ และกลายมาเป็นบริษัททรงอิทธิพลที่วางรากฐานการค้าให้กับทวีปยุโรปมากว่า 200 ปีจวบจนปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising