×

กำเนิดพีระมิดแก้ว งานศิลปะชิ้นสำคัญพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Part 3/3)

28.03.2023
  • LOADING...

8 Minute History คุยต่อเนื่องถึงพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์สาธารณะในฝรั่งเศส ที่เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในโลก เพราะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะระดับตำนานเอาไว้ ได้แก่ Sleeping Hermaphrodite, Mona Lisa และ La Liberté guidant le Peuple เป็นต้น

 

ต้นกำเนิดของพีระมิดแก้ว รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ของการออกแบบอาคารหลังนี้ จนกลายมาเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของฝรั่งเศส จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising