×

LIFE TIP: Speak positively วิธีฉลาดพูดในเชิงบวก

06.07.2023
  • LOADING...
Speak positively

อยากพูดออกไปแล้วส่งผลดีต่อทั้งคนพูดและคนฟัง เป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนได้นะ


เคยไหมเวลาเห็นคนที่พูดดี สื่อสารดี แล้วอยากพูดให้ได้แบบนั้นบ้าง มันต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ระดับนิสัยของตนเอง การจะกลายเป็นคนฉลาดพูดนั้น รวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจบริบทของสังคม และฝึกฝนความสามารถในการสื่อสารในเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูดเชิงบวกไม่ใช่แค่พูดแต่คำสวยหรูดูดี แต่ต้องเป็นคำพูดที่มีสติ มีประโยชน์ ควรพูดอย่างระมัดระวังและจริงใจเสมอ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ LIFE รวบรวมเคล็ดลับการฝึกฝนเป็นคนฉลาดพูดในเชิงบวกมาฝาก เผื่อทุกคนจะนำไปทดลองฝึกในชีวิตประจำวันของตนเอง

 

คิดก่อนพูดเสมอ

ก่อนที่จะพูดอะไรให้ใช้เวลาคิดสักครู่เพื่อพิจารณาผลกระทบของมัน วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็น และทำให้คนฟังแน่ใจว่าการสื่อสารของเรามีเจตนาดี

 

ฝึกใช้คำพูดเชิงบวก

คำพูดหรือภาษาที่ใช้ควรเน้นพูดไปที่สิ่งที่สามารถทำได้มากกว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ เช่น แทนที่จะพูดว่า “ฉันไม่สามารถทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จทันวันนี้ได้หรอก” ให้พูดว่า “ฉันจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ให้ได้เลย”

 

ฝึกฟังอย่างกระตือรือร้น

การสื่อสารเชิงบวกไม่ใช่แค่การพูดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฟังด้วย เวลาคุยกับใครควรแสดงความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดด้วย ถามคำถามที่เกี่ยวข้อง และให้คำตอบที่รอบคอบและมีสติ  

 

ระวังภาษากาย

สัญลักษณ์ที่ไม่ใช่คำพูดสามารถพูดได้ดังกว่าคำพูดได้ด้วยเหมือนกัน จึงควรฝึกการสบตาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากำลังสนใจสิ่งที่เขาสื่อสาร ใช้ท่าทางที่แสดงออกว่าคุณมีส่วนร่วมในการสนทนา การทำแบบนี้จะช่วยแผ่พลังบวกและส่งต่อความมั่นใจได้

 

ปลูกฝังความคิดเชิงบวก

อาจฟังดูเชย แต่การฝึกปลูกฝังความคิดเชิงบวกคือจุดเริ่มต้นที่ดี และนำไปสู่การมีทัศนคติเชิงบวกที่จะสะท้อนออกมาในคำพูดเราในอนาคต 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising