×

อิสราเอลเผชิญโควิดระลอกใหม่ แม้การฉีดวัคซีนรุดหน้า เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงแล้ว

19.08.2021
  • LOADING...
Israel

วันนี้ (19 สิงหาคม) อิสราเอล ประเทศที่เคยได้เป็นต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและรับมือสถานการณ์โควิดในช่วงราวๆ ต้นปี 2021 ล่าสุดกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอกใหม่ โดยเฉพาะเชื้อสายพันธ์ุเดลตา แม้การฉีดวัคซีนรุดหน้าอย่างมาก แต่ในขณะนี้ทางการได้เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Shot) ให้กลุ่มเสี่ยงอย่างกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยมีพลเมืองราว 1.1 ล้านรายเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 นี้แล้ว

 

อิสราเอลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัดส่วนผู้เข้ารับวัคซีนโควิดมากเป็นอันดับต้นๆ ในประชาคมโลก พลเมืองราว 2 ใน 3 หรือคิดเป็นราว 63% ของอิสราเอลเข้ารับวัคซีนครบโดสแล้ว แต่ถึงกระนั้นยังตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่เคยเข้ารับวัคซีนครบโดสแล้ว แม้วัคซีนหลักที่ทางการอิสราเอลใช้จะเป็นวัคซีนชนิด mRNA อย่าง Pfizer และ Moderna ที่มีประสิทธิภาพสูงมากก็ตาม หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า เชื้อเดลตาอาจสร้างช่องโหว่ให้กับวัคซีน mRNA ไม่น้อย โดยเฉพาะการลดประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ

 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มกระตุ้นในอิสราเอล โดยเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันของสมาชิกสถานให้บริการสาธารณสุข Maccabi Healthcare Services ที่เพิ่งได้รับวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 ไปอย่างน้อย 7 วัน จำนวน 149,144 ราย กับภูมิคุ้มกันของสมาชิกอีก 675,630 รายที่มีเพศ อายุ สถานะทางสังคม และอยู่ในกลุ่มประชากรเดียวกันที่เพิ่งเข้ารับวัคซีนโควิดไปเพียง 2 เข็มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าประสิทธิภาพหลังฉีดวัคซีนเข็ม 3 สูงกว่าการฉีดวัคซีน 2 เข็มมาก ทั้งในแง่ของการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

ล่าสุด อิสราเอลมีผู้ติดเชื้อสะสมราว 962,193 ราย เสียชีวิตแล้ว 6,723 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงการระบาดระลอกที่ 4 นี้เฉลี่ยราว 5,000-7,000 รายต่อวัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนี้ ส่งผลให้ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) จัดให้อิสราเอลอยู่ในกลุ่มประเทศ Level 4 (สีแดงเข้ม) แนะให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังอิสราเอลในช่วงเวลานี้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

 

ภาพ: Thiago Prudêncio / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising