×

สำรวจแนวทางการใช้วัคซีน mRNA เป็น ‘วัคซีนเข็มที่ 3’ ในประเทศที่ใช้วัคซีน Sinovac

16.07.2021
  • LOADING...
วัคซีน mRNA

นี่คือภาพรวมการสำรวจแนวทางการใช้วัคซีนชนิด mRNA เป็น ‘วัคซีนเข็มที่ 3’ หรือ ‘วัคซีนเข็มกระตุ้น’ (Booster Shot) ในบรรดาประเทศที่ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายอย่างวัคซีน Sinovac ที่ถึงแม้จะสามารถช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการมีอาการรุนแรง ภายหลังการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ แต่กระนั้นก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าวัคซีนชนิด mRNA อย่างวัคซีน Pfizer-BioNTech หรือวัคซีน Moderna ที่ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอไวรัสกลายพันธ์ุ แต่ก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเพียงพอในการต้านโควิดกลายพันธ์ุเหล่านั้น โดยเฉพาะสายพันธ์ุเดลตาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 

ล่าสุด ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศใช้ Sinovac และยังไม่เคยใช้วัคซีนโควิดชนิด mRNA ท่ามกลางสถานการณ์การเผชิญหน้ากับเชื้อโควิดกลายพันธ์ุ ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามารถอนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ให้ฉีดเข็มที่ 3 กระตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca (หรือวัคซีนชนิด mRNA) ส่วนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ที่ประชุมมีมติให้กรณีฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ยี่ห้อ Sinovac ให้กระตุ้นเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน AstraZeneca โดยให้ฉีดห่างกัน 3-4 สัปดาห์

 

รวบรวมล่าสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2021

 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising