×

พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2563 ประกาศแล้ว เหลือเวลาบังคับใช้ 7 เดือนกว่า

โดย THE STANDARD TEAM
26.02.2020
  • LOADING...

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเหลือเวลาบังคับใช้อีกประมาณ 7 เดือน ซึ่งมีวงเงินกรอบงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท และต้องล่าช้าในกระบวนการตรากฎหมาย เนื่องจากถูกศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้การเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ นำมาซึ่งการลงมติใหม่ครั้งที่ 2 ในสภาผู้แทนราษฎร

 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising