×

กลาโหมยืนยันไม่ปกปิดข้อมูล กมธ. พ.ร.บ. โอนงบฯ ปี 2563 เก็บเอกสารชั้นความลับคืนตามระเบียบราชการ

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (12 มิถุนายน) พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า กระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายปกปิดข้อมูล หรือขัดขวางการทำงานของกรรมาธิการต่างๆ ในรัฐสภาแต่อย่างใด โดยถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องสำแดงข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งนี้ได้ยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้มาตลอด

 

สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ผ่านมา ได้มีการประสานกันแล้วในการพิจารณาเป็นรายหน่วยของแต่ละหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม 

 

โดยหลังจากพิจารณาจบรายหน่วย เจ้าหน้าที่ได้ขอเรียกเก็บคืนเอกสารที่มีชั้นความลับ ตามความรับผิดชอบว่าด้วยระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะปกปิดข้อมูล หรือปิดกั้นการทำงาน ตามที่กรรมาธิการบางท่านเข้าใจแต่อย่างใด 

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจร่วมกัน กระทรวงกลาโหม จะได้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำเนินการต่อเอกสารที่มีชั้นความลับต่อไป  

 

พร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมยังยึดมั่นในกลไกตามวิถีประชาธิปไตยและถือเป็นหน้าที่ เฉกเช่นทุกหน่วยงานของรัฐ ที่พร้อมจะสนับสนุนการทำงานและข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising