×

ฝันเปียกของผู้หญิงเป็นอย่างไร มีจริงด้วยหรือ?

19.03.2021
  • LOADING...
ฝันเปียกของผู้หญิงเป็นอย่างไร มีจริงด้วยหรือ?

ฝันเปียกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ คนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดเฉพาะในวัยรุ่นชาย แต่ความเป็นจริงคือสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยแม้จะเกิดในวัยรุ่นชายมากกว่า ในขณะที่ฝันเปียกในชายเป็นที่รับรู้มีหลักฐาน เนื่องจากตื่นมาพบการหลั่ง ทำให้ชั้นในหรือที่นอนเปียก แต่สำหรับฝันเปียกที่เกิดในหญิงไม่มีหลักฐานชัดเจน ตื่นขึ้นมาผู้หญิงอาจจะรู้สึกอวัยวะเพศบวม ตึงๆ มีน้ำหล่อลื่นมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่าฝ่ายหญิงมีฝันเปียกจริง หลังมีงานวิจัยยืนยันด้วยการใช้การวัดเลือดที่มาเลี้ยงช่องคลอดในช่วงนอนหลับกลอกตาเร็ว ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความฝัน พบว่ามีเลือดมาเลี้ยงช่องคลอดจำนวนมาก เท่ากับการมีเซ็กซ์ หรือช่วยตนเองของหญิงจนถึงจุดสุดยอด ในยามตื่นทีเดียว  

 

ช่วงเวลาของการเกิดฝันเปียก 

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเรื่องวงจรของการนอนหลับ ที่แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 

  1. การนอนหลับระยะที่ไม่มีการกลอกตาเร็ว หรือระยะหลับเงียบ เกิดร้อยละ 75-80 ของเวลาการนอนหลับ เป็นระยะที่สำคัญ เนื่องจากการทำงานของร่างกายจะลดลง มีการซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอ และมีการหลั่งฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต
  2. การนอนหลับระยะที่มีการกลอกตาเร็ว พบร้อยละ 20-25 ของเวลาการนอนหลับ ความฝันจะเกิดในช่วงนี้ ระยะเวลาการนอนหลับระยะนี้จะนานขึ้นเมื่อใกล้สว่าง ทำให้ตื่นมาจดจำเหตุการณ์เรื่องราวของความฝันชัดเจน ร่างกายมีการเพิ่มเมตาบอลิสม์ เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เพิ่มการสูบฉีดโลหิต จึงพบการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจนสามารถหลั่งได้ และพบเลือดจำนวนมากที่มาเลี้ยงช่องคลอดจนทำให้ถึงจุดสุดยอดได้

 

โดยทั้งสองระยะจะดำเนินต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งวงจร หนึ่งวงจรใช้เวลา 90-120 นาที ในหนึ่งคืนจึงเกิดทั้งสองระยะจำนวน 5-6 วงจร

 

 

อุบัติการณ์หญิงฝันเปียก

งานวิจัยในปี 1985 พบว่าผู้หญิงจำนวน 245 คน เคยมีฝันเปียกอย่างน้อย 1 ครั้ง สูงถึงร้อยละ 37 ผู้หญิงร้อยละ 30 รายงานว่าเกิดขึ้นภายใน 1 ปีที่ผ่านมา หญิงที่ฝันเปียกมักมีทัศนคติที่ดีกับฝันเปียก มีความรู้เกี่ยวกับฝันเปียก เป็นคนฟรีเซ็กซ์ ตื่นมามีความสุขจากฝันเปียก แม้มีผู้วิจารณ์ว่าอุบัติการณ์หญิงฝันเปียกสูงเกินจริง ซึ่งอาจเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงที่ศึกษา เพราะฝันเปียกในผู้หญิงไม่สามารถยืนยันได้จากประจักษ์พยานใดๆ นอกจากอารมณ์และความรู้สึกของหญิง แต่ก็แสดงให้เห็นว่าฝันเปียกในผู้หญิงเป็นเรื่องที่พบเจอได้ไม่น้อย 

 

นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าฝันเปียกเกิดขึ้นเอง โดยที่เราไม่สามารถสร้างได้ แม้มีงานวิจัยตีพิมพ์ในปี 2012 แย้งว่า ท่านอนคว่ำอาจส่งเสริมให้ฝันถึงเรื่องเซ็กซ์ หนุ่มที่ถูกใจ หรือการถูกของกดทับอย่างรุนแรง แต่ฝันเปียกไม่จำเป็นต้องฝันถึงเรื่องเซ็กซ์ก็สามารถเกิดได้

 

ประโยชน์ของฝันเปียก

ฝันเปียกไม่ว่าในผู้หญิงหรือในผู้ชายไม่มีอันตรายต่อสุขภาพใดๆ มีประโยชน์ ทำให้ผ่อนคลายเรื่องเซ็กซ์ ในคนที่ไม่เคยมีเซ็กซ์ ไม่มีคู่ หรือไม่ถึงจุดสุดยอดในชีวิตจริง ก็อาจเกิดความหฤหรรษ์กับเซ็กซ์ในความฝันได้

 

ภาพ: shutterstock

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง: 

  • Fisher C, Cohen HD, Schiavi MD, et al. Patterns of female sexual arousal during sleep and waking: Vaginal thermo-conductance studies.Arch Sex Behav 12, 97-122(1983) 
  • Keenan S, Hirshkowitz M. Monitoring and Staging Human Sleep. In: M.H. Kryger, T. Roth, W.C. Dement, editors.Principles and practice of sleep medicine. St. Louis:Elsevier Saunders; 2011.
  • Wells BL. Predictors of female nocturnal orgasm: A multivariate analysis. The Journal of Sex Research 1985, 22-4,421-437.
  • Muzet A. Environmental noise, sleep and health. Sleep Med Rev 11(2): 135-42.
  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories