×

ภายในปี 2574 ประชากรราว 1 ใน 3 ของไทยจะมีอายุเกิน 60 ปี รพ.วิมุต ออกแคมเปญ ViMUT Healthy 50 Plus คาดดันคนไข้ 50+ เพิ่มอีก 30%

24.07.2023
  • LOADING...
สังคมสูงอายุ

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี 2565 ทั้งยังเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) ภายในปี 2574 ซึ่งหมายความว่าในอนาคตข้างหน้า ประชากรราว 1 ใน 3 ของประเทศจะมีอายุเกิน 60 ปี

 

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างอีโคซิสเต็มของบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ ข้อมูลศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี (ttb analytics) ยังชี้ว่าธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปี 2576 จะมีมูลค่าตลาดแตะ 2 หมื่นล้านบาท สอดรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่ม Gen X นั่นเอง

 

เป็นที่มาของการที่โรงพยาบาลวิมุตเดินหน้าปรับแผนระยะยาวในการให้บริการ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของตลาด เร่งดูแลผู้สูงวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

 

ล่าสุดได้มีการเปิดตัวแคมเปญใหญ่ ViMUT Healthy 50 Plus สุขภาพในฝันหลัง 50+ หลังปรับแผนธุรกิจให้พร้อมรองรับการดูแลสุขภาพในยุคสังคมผู้สูงวัย สานต่อกลยุทธ์ Seamless and Comprehensive Care 

 

โดยเป็นการเติมเต็มบริการสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่การป้องกันโรค การวินิจฉัยที่แม่นยำ การดูแลติดตามผล ตลอดจนการรักษาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

 

“คาดว่ายอดผู้เข้าใช้บริการของกลุ่มคนวัย 50+ จะสูงขึ้นเพิ่มอีก 30% หลังปล่อยแคมเปญ” นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising