×

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics

17 พฤษภาคม 2024

การฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ทางเลือกการลงทุนท่ามกลางความผันผวน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การผ่อนคลายหลักเกณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือ Foreign Currency Deposit (FCD) ถือเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของภาคการเงินที่ให้บริการผู้ที่มีธุรกรรมในรูปเงินตราต่างประเทศ สามารถบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย สภาพคล่องที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้สะดวกและเหมาะสมมา...
13 เมษายน 2024

ธุรกิจจะปรับกลยุทธ์ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไร เพื่อรับมือเศรษฐกิจโตช้า

อุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อภาคครัวเรือนไทย สะท้อนถึงกำลังซื้อของภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและการขนส่ง ช่วยให้สินค้าเข้าถึงภาคประชาชนที่กระจายตัวตามพื้นที่ย่อยและในภูมิภาคต่างๆ ได้ แต่ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกกำลังเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่เติบโตได้ช้าลงในยุคที่การขายของ...
ลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
7 มีนาคม 2024

การลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าอาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP

ระบบโลจิสติกส์เป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการค้าที่ส่งผ่านสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ อย่างไรก็ดี ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ส่งผลให้ค่าขนส่งดังกล่าวอาจลดทอนกำไรของผู้ขาย   ดังนั้นการที่ต้นทุนโลจิสติกส์มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เปรียบเสมือนสัดส่วนของรายได...

MOST POPULAR

X
Close Advertising