×

Pope Francis

pope francis
22 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-พระราชินี

เมื่อเวลา 17.05 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต     สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทางประตูภูธรลีลาศ รถยนต์ที่นั่งเทียบที...
Pope Francis
22 พฤศจิกายน 2019

Viva Il Papa กึกก้อง คริสตชนปลื้มปีติรับโป๊ปฟรานซิสประกอบพิธีมิสซา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีมิสซา โดยมีคริสต์ศาสนิกชนหลายหมื่นคนทั้งที่อยู่ในสนามศุภชลาศัย และโดยรอบพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติร่วมรอชื่นชมพระบารมีของพระองค์     สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ขึ้นรถ Popemobile สีขาว ยืนโบกมือทักทายคริสตชนที่มารอพระองค์ เริ่มจา...
21 พฤศจิกายน 2019

‘บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช’ กับความประทับใจเมื่อโป๊ปฟรานซิสเยือนประเทศไทยครั้งแรก

สัมภาษณ์ ‘บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช’ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ถึงความประทับใจและความสำคัญ เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก   สัมภาษณ์โดย เอกพล บรรลือ บรรณาธิการข่าว THE STANDARD...
21 พฤศจิกายน 2019

คริสตศาสนิกชนนับหมื่นร่วมรอรับโป๊ปฟรานซิสนำประกอบพิธีมิสซา

คริสตศาสนิกชนหลายหมื่นคน ทั้งที่อยู่ในสนามศุภชลาศัยและโดยรอบพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ ร่วมรอรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก นำประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีมิสซา บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและคึกคัก คริสตศาสนิกชนจากหลายประเทศทั้งไทยและต่างชาติต่างเฝ้ารอเปล่งเสียง Viva el papa ซึ่งเป็นภาษาสเปนเพื่อสรรเสริญพระองค์  ...
21 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จทำเนียบรัฐบาล มีพระดำรัสชื่นชมพัฒนาการของไทย

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานพระดำรัส คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน กว่า 400 คน ร่วมรับเสด็จ    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่า ยินดีที่ได้มาเยือนผืนแผ่นดินไทย อันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และยังเป็นประเทศที่ยังคงรักษามรดกทางจิตวิญญาณแ...
Pope Francis
21 พฤศจิกายน 2019

พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ณ รพ.เซนต์หลุยส์

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) เวลา 11.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร      เมื่อเสด็จถึงยังโรงพยาบาลแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน ซึ่งจะเคลื่อนผ่านบรรดาประชาชนและนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์หล...
Pope Francis
21 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล ทักทายประชาชนที่มารอรับเสด็จที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ หลังเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการประทานโอวาทบุคลากรทางการแพทย์และเยี่ยมผู้ป่วย ท่ามกลางบรรยากาศปลาบปลื้มยินดีของประชาชนที่มารอเฝ้า...
pope francis
21 พฤศจิกายน 2019

โป๊ปตรัสถึงคนรุ่นใหม่ ให้ใช้ชีวิตแบบก้าวไปข้างหน้า อย่าหยุดนิ่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกระตุ้นเตือนและให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเกี่ยวกับข้อคิดในการดำเนินชีวิต ให้ใช้ชีวิตแบบก้าวไปข้าวหน้า อย่าหยุดนิ่ง หลังจากที่พระองค์เสด็จถึงสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาตลอดการพำนักในประเทศไทย เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (20 พฤศจิกายน)   “อย่าใช้ชีวิตบนโซฟาแต่เพียงอย่างเดียว อ...
pope francis
21 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช สานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ศาสนา

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) เวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นการกระชับแน่นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของทั้ง 2 ศาสนา ในประเทศไทย   เมื่อปี 1984 ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 พระ...
Pope Francis
21 พฤศจิกายน 2019

โป๊ปฟรานซิสเสด็จเยือนทำเนียบฯ นายกฯ ให้การต้อนรับ อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลถวายพระเกียรติยศ

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี ให้การต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย     ทั้งนี้ พล.อ. ประยุท...


X
Close Advertising