×

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-พระราชินี

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2019
  • LOADING...
pope francis

เมื่อเวลา 17.05 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

pope francis

pope francis

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทางประตูภูธรลีลาศ รถยนต์ที่นั่งเทียบที่ท้องพระโรงทางเสด็จประจำวัน พ.ท. สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง รอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ รถยนต์ที่นั่ง

 

pope francis

pope francis

pope francis

pope francis

 

ต่อมา ทรงพระดำเนินไปยังห้องเฝ้า ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ ซึ่งจัดทอดถวายในห้องเฝ้า และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประทับพระเก้าอี้ มีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย

 

pope francis

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ รถยนต์ที่นั่ง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน ทางประตูภูธรลีลาศ เพื่อทรงประกอบพิธีมิสซา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

 

pope francis

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising