×

สมเด็จพระสันตะปาปาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช สานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ศาสนา

21.11.2019
  • LOADING...
pope francis

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) เวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นการกระชับแน่นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของทั้ง 2 ศาสนา ในประเทศไทย

 

เมื่อปี 1984 ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในการนั้นพระองค์ก็เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารด้วยเช่นกัน

 

pope francis

ภาพ: Vincenzo Pinto / AFP via Getty Images

 

pope francis

ภาพ: Marco Tassi / Vatican Media / Handout via REUTERS

 

pope francis

ภาพ: Vincenzo Pinto / AFP via Getty Images

 

ภาพเปิด: Vincenzo Pinto / AFP via Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising