×

Pope Francis

4 มีนาคม 2020

วาติกันยืนยันโป๊ปฟรานซิสประชวรด้วยไข้หวัด ไม่พบการติดโควิด-19 หลังระบาดหนักในอิตาลี

เมื่อวานนี้ (3 มีนาคม) สำนักวาติกันยืนยันว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประชวรด้วยไข้หวัด มีอาการไอและคัดจมูก แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 แต่อย่างใด หลังพบการระบาดอย่างหนักในอิตาลี ล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงกว่า 2,500 ราย เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 79 ราย รุนแรงสุดรองจากจีนแผ่นดินใหญ่และเกาหลีใต้   ...
โป๊ปแสดงความเสียใจและขอโทษ หลังทรงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
2 มกราคม 2020

โป๊ปแสดงความเสียใจและขอโทษ หลังทรงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี สูญเสียความอดทนอดกลั้น

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเสียใจและขอโทษ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทรงตีหลังมือของคริสตชนหญิงรายหนึ่งที่พยายามดึงพระองค์เข้าไปใกล้ ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จพบปะคริสตชนอย่างใกล้ชิด ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกัน เมื่อวานที่ผ่านมา (1 มกราคม)    โดยพระองค์ได้ตรัสแสดงความเสียใจที่ทรงไม่อดทนอดกลั้นและประพฤติตนเป็นแบบอย...
26 ธันวาคม 2019

โป๊ปทรงภาวนาให้ความเห็นแก่ตัวในใจมนุษย์เบาบางลง เพื่อช่วยยุติความไม่เป็นธรรมในโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จประทานพรแก่คริสตชนทั้งหลายที่มารอเข้าเฝ้าเนื่องในวันคริสต์มาส ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ในนครรัฐวาติกัน โดยพระองค์ได้ทรงสวดภาวนาให้ความเห็นแก่ตัวในใจมนุษย์เบาบางลง เพื่อช่วยยุติความไม่เป็นธรรมในโลก   พระองค์ตรัสว่า กำแพงแห่งความเมินเฉยได้ผลักให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต้องอพยพหลีกหนีความยากลำบาก โดยพวกเขาหวังว่า จะมีชี...
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
17 ธันวาคม 2019

17 ธันวาคม 1936 – วันประสูติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร ประสูติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1936 เดิมทรงมีพระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกกลิโอ เป็นชาวอาร์เจนตินา ทรงมีพี่น้อง 5 คน และเป็นบุตรคนงานทางรถไฟ   ก่อนจะปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบั...
Pope Francis
23 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาสิ้นสุดการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ มุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

เมื่อเวลา 09.15 น. รัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมจัดพิธีการอำลาส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สิ้นสุดการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 35 ปี    โดยพระองค์จะเสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะเวลาประม...
22 พฤศจิกายน 2019

เยาวชนชาวคริสต์คาทอลิกปลื้มปีติ พระสันตะปาปาใกล้ชิด ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จมาที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อประกอบพิธีมิสซาสำหรับเยาวชน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และตัวแทนเยาวชนมาร่วมในพิธีมิสซาและรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจำนวน 7,500 คน จาก 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ   ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอุ้มแฝดหญิง ธิดา และ ธิชา สุทธินาวิน วัย 5&...
22 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จจุฬาฯ เพื่อพบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้แทนต่างศาสนา

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) เวลาประมาณ 15.20 น. สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จพบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ ผู้แทนต่างศาสนาในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นอีกครั้งที่พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกได้ฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนต่างศาสนา สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆ ที่กระชับแน่นขึ้นในระหว่างเสด...
22 พฤศจิกายน 2019

โป๊ปทรงเน้นย้ำความสำคัญของคนรุ่นใหม่ บนเวทีปาฐกถาพิเศษที่จุฬาฯ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘Building Bridges for Peace and Understanding’ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระองค์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต    โดยพระองค์มองว่า สถาบันทางศาสนาและสถาบันทางการศึกษาสามารถที่จะร่วมมือกัน เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิในอนาคตของรุ่นต่อๆ ไป เพื่อให้...
22 พฤศจิกายน 2019

โป๊ปเสด็จเยือนวัดนักบุญเปโตร สามพราน และสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จพบปะคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม   โดยวัดนักบุญเปโตรตั้งอยู่ในชุมชนคริสตชนเก่าแก่ 179 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการแพร่ธรรมแก่คนจีนในเขตจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีในปั...
thestandarddaily
22 พฤศจิกายน 2019

ข้อพิพาทภาษีบุหรี่ระหว่างไทยกับบริษัทฟิลลิป มอร์ริส – THE STANDARD Daily 21 พฤศจิกายน 2562

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น.    THE STANDARD Daily พาย้อนไปดูข้อพิพาทภาษีบุหรี่ระหว่างไทยกับบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่ลากยาวกว่าสิบปี จนฟิลิปปินส์ขู่เตรียมทำศึกสงครามการค้าครั้งใหม่กับไทย มันเกิดอะไรขึ้น และติดตามสัมภาษณ์ ‘ยอแซฟ อนุชา ไชยเดช’ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไ...


X
Close Advertising