×

Pope Francis

20 พฤศจิกายน 2019

ชมนาทีประวัติศาสตร์ พระสันตะปาปาเสด็จถึงไทย เริ่มต้นเส้นทางจาริกครั้งใหม่ในเอเชีย

ชมนาทีประวัติศาสตร์ พระสันตะปาปาเสด็จถึงไทย เริ่มต้นเส้นทางจาริกครั้งใหม่ในเอเชีย...
20 พฤศจิกายน 2019

ชมบรรยากาศเฝ้ารับเสด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย อย่างเป็นทางการจากสองฝั่งทาง

เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก เสด็จถึงประเทศไทยแล้ว โดยมีนักเรียนในเครือโรงเรียนคาทอลิก คริสตชนและประชาชนทั่วไปต่างคอยเฝ้ารับเสด็จจากสองฝั่งทาง โดยขบวนรถยนต์พระประเทียบมาถึงสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย โดยมีบุคลากรของสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ  ...
20 พฤศจิกายน 2019

ย้อนเส้นทางจากอาร์เจนตินาสู่วาติกันของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เจ้าของฉายา ‘Pope of the Poor’

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถือว่าเป็นสันตะปาปาองค์แรกที่ไม่ได้มาจากทวีปยุโรปนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 อีกทั้งยังเป็นสันตะปาปาองค์แรกจากทวีปอเมริกาใต้ และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากคณะเยสุอิต (Society of Jesus) คณะนักบวชที่เคยถูกยุบในปลายศตวรรษที่ 18 เป็นเวลากว่า 40 ปี   ทั้งนี้ สันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแร...
Pope Francis
20 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงประเทศไทยแล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 12.15 น. โดยมีพิธีการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ     ในการนี้พระสันตะปาปาได้เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ 20-23 พฤศจิกายน ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไท...
19 พฤศจิกายน 2019

สถานที่ 4 แห่งที่พระสันตะปาปาเตรียมเสด็จพบปะคริสตชนไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเตรียมเสด็จพบปะคริสตชนไทยอย่างใกล้ชิด ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์, สนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย, วัดนักบุญเปโตร สามพราน และอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ในช่วงการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 35 ปี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิกพระองค์แรกที่เคย...
19 พฤศจิกายน 2019

รู้จัก ซิสเตอร์อานา ญาติผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส หนึ่งเดียวในไทย

รู้จัก ซิสเตอร์อานา ญาติผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส หนึ่งเดียวในไทย...
19 พฤศจิกายน 2019

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เผยชื่อผู้ทำหน้าที่ล่ามพูดพร้อมของโป๊ป ขณะเยือนมหาวิทยาลัย 22 พ.ย. นี้

สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน และรองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ฝ่ายวิจัย) จะทำหน้าที่ล่ามพูดพร้อม (Simultaneous Interpreter) ในการเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้   โดย ผศ.ดร.หนึ่งหทัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการล่ามภ...
19 พฤศจิกายน 2019

ไปรษณีย์ไทย จัดสร้างแสตมป์ชุดพิเศษ ‘โป๊ปฟรานซิสเยือนไทย’ พร้อมนิทรรศการเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุข

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์ชุดพิเศษ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ไปรษณีย์ไทยกำหนดจัดนิทรรศการแสตมป์ชุดพิเศษ นำเสนอเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุขของ ‘โป๊ปฟรานซิส’ ในการเสด็จไปเยือนประเทศต่างๆ...
19 พฤศจิกายน 2019

โป๊ปทรงเผย นักการเมืองที่โกรธเกลียดกลุ่ม LGBTQ ชาวยิปซี และชาวยิวในปัจจุบัน ไม่ต่างอะไรกับฮิตเลอร์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (15 พฤศจิกายน) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ตรัสว่า นักการเมืองที่โกรธเกลียดต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ชาวยิปซี รวมถึงชาวยิวในปัจจุบัน ก็ไม่ต่างอะไรกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำนาซีเมื่อครั้งอดีต ในขณะทรงเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่กรุงโรม อิตาลี พร้อมตรัสว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สัญลักษณ์ของลัทธินาซีจะฟื...
pope francis
19 พฤศจิกายน 2019

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระสันตะปาปาเสด็จเยือนไทยครั้งแรกเมื่อ 35 ปีที่แล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาองค์ที่ 264 ของพระศาสนจักร เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 1984 นับเป็นประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิกพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ หลังจากที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นครรัฐวาติกัน ในระดับเอกอัครราชทูต ตั้งแต่ปี 1969 ในการนั้นพระองค์ท...

Close Advertising