×

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

14 กุมภาพันธ์ 2020

ส.ว. ลงมติเห็นชอบงบประมาณ 63 อีกครั้ง นายกฯ เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์) มีการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้พิจารณาลงมติในวาระสองและวาระสามใหม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนมีมติเ...
13 กุมภาพันธ์ 2020

พ.ร.บ. งบประมาณปี 63 ผ่านสภาล่าง สร้างประวัติศาสตร์พิจารณาซ้ำ 3 รอบ

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ ) ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ถูกพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรซ้ำเป็นรอบที่ 2 ในวาระ 2 และ 3 ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในปมปัญหา ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน   แต่ที่สุดแล้วร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าต...
13 กุมภาพันธ์ 2020

ลงมติไม่ครบองค์ประชุม สภาฯ พิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ 63 ซ้ำรอบที่ 3

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านบาท ถูกพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 หลังมีปมปัญหา ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กระบวนการตรากฎหมายของสภาฯ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ร่างกฎหมายไม่ตกไป โดยให้สภาฯ พิจารณาใหม่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   โดยก่อนหน้านี้พรรคร่วม...
13 กุมภาพันธ์ 2020

งบรัฐสะดุด ฉุดเศรษฐกิจไทย ส่องปัญหางบประมาณ หลังศาลฯ ตัดสิน

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา การดำเนินโยบายการคลังถูกมองว่ามีบทบาทจำกัดต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่เผชิญความท้าทายหลากหลายด้าน ท่ามกลางอุปสงค์จากภาคเอกชนและภาคต่างประเทศที่อ่อนแอลง ประกอบกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งด้านประชากร โครงสร้างการผลิต รวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนซึ่งส่งผลต่อเนื่องต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐจึงเป็นเครื่องจักรสำคัญที่...
12 กุมภาพันธ์ 2020

ชวนชี้โหวตงบประมาณปี 63 ใหม่ องค์ประชุมเป็นหน้าที่รัฐบาลรับผิดชอบ อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) วิทยุรัฐสภารายงานว่า ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า การประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ (13 กุมภาพันธ์) ที่จะมีการดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระ 2 และ 3 ใหม่ให้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ตามปกติการโหวตผ่านร่างกฎหมายงบประมาณป...
7 กุมภาพันธ์ 2020

เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากงบปี 63 ไม่โมฆะ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรค 1 (1) ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่   กรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนของ ฉลอง เ...
7 กุมภาพันธ์ 2020

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ร่าง พ.ร.บ. งบปี 2563 ไม่โมฆะ ปม ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน พร้อมให้ลงมติใหม่ วาระ 2-3 ก่อนส่งให้วุฒิสภาลงมติต่อ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) เมื่อเวลา 13.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ว่า พระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีการเสียบบัตรลงคะ...
6 กุมภาพันธ์ 2020

สมคิด คาดงบประมาณปี 63 เบิกจ่ายได้ พ.ค. นี้ ขอธนาคารช่วยลดดอกเบี้ยกระตุ้นลงทุ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนคาดว่างบประมาณปี 2563 จะสามารถเบิกจ่ายใช้เงินได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ หลังจากที่ล่าช้ามาเป็นเวลาหลายเดือน จึงเตรียมแผนสำรองผลักโครงการที่ต้องใช้งบประมาณภายใน 1 ปี ด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFF เพื่อขายหน่วยลงทุนให้ประชาชน หรือการให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตรขายให้...
2 กุมภาพันธ์ 2020

ไพบูลย์มั่นใจ งบประมาณ 2563 ปมเสียบบัตรแทนกันผ่านฉลุย ยึดแนวคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 8/2551

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้แสดงความเห็นด้านกฎหมาย ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 148 วรรค 1 ประเด็นหลักคือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ การยื่นคำร้องดังกล่าวม...
25 มกราคม 2020

‘สมศักดิ์’ ชี้ พ.ร.บ. งบฯ ออกช้าทำสะเทือนทุกหย่อมหญ้า เชื่อศาล รธน. เร่งวินิจฉัย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง กรณี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มีการเสียบบัตรแทนกันว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทำให้กระทบกระเทือนไปทุกส่วน  ...