×

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2020

พ.ร.บ. งบประมาณปี 63 ผ่านสภาล่าง สร้างประวัติศาสตร์พิจารณาซ้ำ 3 รอบ

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ ) ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ถูกพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรซ้ำเป็นรอบที่ 2 ในวาระ 2 และ 3 ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในปมปัญหา ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน   แต่ที่สุดแล้วร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าต...
13 กุมภาพันธ์ 2020

ลงมติไม่ครบองค์ประชุม สภาฯ พิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ 63 ซ้ำรอบที่ 3

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านบาท ถูกพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 หลังมีปมปัญหา ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กระบวนการตรากฎหมายของสภาฯ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ร่างกฎหมายไม่ตกไป โดยให้สภาฯ พิจารณาใหม่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   โดยก่อนหน้านี้พรรคร่วม...
13 กุมภาพันธ์ 2020

งบรัฐสะดุด ฉุดเศรษฐกิจไทย ส่องปัญหางบประมาณ หลังศาลฯ ตัดสิน

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา การดำเนินโยบายการคลังถูกมองว่ามีบทบาทจำกัดต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่เผชิญความท้าทายหลากหลายด้าน ท่ามกลางอุปสงค์จากภาคเอกชนและภาคต่างประเทศที่อ่อนแอลง ประกอบกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งด้านประชากร โครงสร้างการผลิต รวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนซึ่งส่งผลต่อเนื่องต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐจึงเป็นเครื่องจักรสำคัญที่...
12 กุมภาพันธ์ 2020

ชวนชี้โหวตงบประมาณปี 63 ใหม่ องค์ประชุมเป็นหน้าที่รัฐบาลรับผิดชอบ อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) วิทยุรัฐสภารายงานว่า ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า การประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ (13 กุมภาพันธ์) ที่จะมีการดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระ 2 และ 3 ใหม่ให้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ตามปกติการโหวตผ่านร่างกฎหมายงบประมาณป...
7 กุมภาพันธ์ 2020

เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากงบปี 63 ไม่โมฆะ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรค 1 (1) ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่   กรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนของ ฉลอง เ...
นักเตะเชลซีติดโควิด-19
7 กุมภาพันธ์ 2020

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ร่าง พ.ร.บ. งบปี 2563 ไม่โมฆะ ปม ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน พร้อมให้ลงมติใหม่ วาระ 2-3 ก่อนส่งให้วุฒิสภาลงมติต่อ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) เมื่อเวลา 13.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ว่า พระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีการเสียบบัตรลงคะ...
6 กุมภาพันธ์ 2020

สมคิด คาดงบประมาณปี 63 เบิกจ่ายได้ พ.ค. นี้ ขอธนาคารช่วยลดดอกเบี้ยกระตุ้นลงทุน

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนคาดว่างบประมาณปี 2563 จะสามารถเบิกจ่ายใช้เงินได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ หลังจากที่ล่าช้ามาเป็นเวลาหลายเดือน จึงเตรียมแผนสำรองผลักโครงการที่ต้องใช้งบประมาณภายใน 1 ปี ด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFF เพื่อขายหน่วยลงทุนให้ประชาชน หรือการให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตรขายให้...
2 กุมภาพันธ์ 2020

ไพบูลย์มั่นใจ งบประมาณ 2563 ปมเสียบบัตรแทนกันผ่านฉลุย ยึดแนวคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 8/2551

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้แสดงความเห็นด้านกฎหมาย ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 148 วรรค 1 ประเด็นหลักคือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ การยื่นคำร้องดังกล่าวม...
25 มกราคม 2020

‘สมศักดิ์’ ชี้ พ.ร.บ. งบฯ ออกช้าทำสะเทือนทุกหย่อมหญ้า เชื่อศาล รธน. เร่งวินิจฉัย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง กรณี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มีการเสียบบัตรแทนกันว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทำให้กระทบกระเทือนไปทุกส่วน  ...
24 มกราคม 2020

ผลกระทบงบประมาณปี 63 ล่าช้า ฉุดเศรษฐกิจ-ความเชื่อมั่น-จ่อกู้เงินประชาชน

ปีงบประมาณของรัฐบาลมักจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้า อย่างงบประมาณปี 2563 กว่า 3.2 ล้านล้านบาทนี้ ตามปกติควรจะเริ่มใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่ที่ล่าช้าเพราะติดการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ รวมถึงการตั้งรัฐบาลผสมที่ทำให้งบประมาณปี 2563 เข้าสภาล่าช้าขึ้นไปอีก จนล่าสุดมีกรณีการเสียบบัตรแทนกันของพรรคร่วมรัฐบาล จนต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีค...

X
Close Advertising