×

สิงคโปร์เผยสถิติ คนฉีดวัคซีนยี่ห้อใดเสียชีวิตมากที่สุดหลังติดโควิด

11.01.2022
  • LOADING...
สิงคโปร์เผยสถิติ คนฉีดวัคซีนยี่ห้อใดเสียชีวิตมากที่สุด

ทางการสิงคโปร์เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดที่มีประวัติเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว พบว่า ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 802 รายในปี 2021 มีผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 247 ราย เสียชีวิตจากโควิด โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายจาก Sinovac เสียชีวิตมากที่สุดถึง 11 รายต่อจำนวนประชากร 100,000 ราย ขณะที่ผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA จาก Moderna เสียชีวิตน้อยที่สุดเพียง 1 รายต่อจำนวนประชากร 100,000 ราย ขณะที่ 555 ราย หรืออีกราว 70% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด เป็นผู้ที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนหรือเข้ารับการฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดส

 

โดยข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตอื่นๆ เช่น อายุ หรือระยะเวลาในการเข้ารับวัคซีน อย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะทำให้หลายรัฐบาลต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิดแต่ละชนิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เชื้อโอมิครอนแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ระบาดควบคู่ไปกับเชื้อเดลตาที่เคยสร้างภาวะตึงมือให้กับระบบสาธารณสุขของหลายประเทศมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา 

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising