×

POP TIP: ฝึกลมหายใจอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ปอด ใช้ฝึกได้ทั้งผู้ป่วย และคนที่ไม่ป่วย

14.08.2022
  • LOADING...
ฝึกลมหายใจ

แม้คนเราจะหายใจอยู่ทุกวัน แต่ก็มีน้อยคนที่จะให้ความสำคัญกับการหายใจอย่างถูกวิธี การหมั่นฝึกบริหารลมหายใจบ่อยๆ จึงมีประโยชน์มาก ทั้งต่อคนที่ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคปอด รวมถึงคนปกติหากฝึกหายใจบ่อยๆ ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้เหมือนกัน ซึ่งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำวิธีฝึกลมหายใจเบื้องต้นในการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในผู้ป่วยโควิด (กลุ่มอาการสีเขียว) ที่อยู่ระหว่างการรักษาแบบ Home Isolation ซึ่งคนปกติที่ไม่ป่วยก็สามารถใช้วิธีนี้ฝึกลมหายใจให้ปอดแข็งแรงได้เช่นกัน

 

ฝึกลมหายใจ

 

POP Tip: การฝึกควบคุมลมหายใจเข้า-ออก (Breathing Control) ทำได้ดังนี้

  • สูดลมหายใจเข้าทางจมูก และเป่าออกทางปาก สลับกันช้าๆ 
  • ฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกะบังลม วางมือตรงหน้าท้องและหน้าอก 
  • หายใจเข้าทางจมูกให้ท้องป่อง เป่าลมออกทางปากท้องยุบ
  • ทำ 5 ครั้งต่อรอบ วันละ 3-4 ครั้ง

 

ภาพ: Shutterstock 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising