×

POP TIP: รู้หรือไม่ว่าแค่กินอาหารให้หมดจาน ก็ช่วยลดโลกร้อนได้

13.08.2022
  • LOADING...
Food Waste

จากข้อมูลของ Chula Zero Waste รายงานว่าวิกฤตขยะจากอาหารนั้นกำลังสร้างความเสียหายให้แก่โลกอย่างต่อเนื่อง รู้หรือไม่ว่าอาหาร 1 ใน 3 ของโลก ถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสีย และกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% และในประเทศไทยมีข้อมูลที่บอกว่ามีขยะอาหารที่คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมด นั่นแปลว่ายิ่งเรากินอาหารแบบกินทิ้งกินขว้างมากเท่าไร ยิ่งเท่ากับว่าเรามีส่วนในการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้มากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว และผลกระทบของโลกร้อนที่มาจากสาเหตุเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเราเป็นวัฏจักร ซึ่งแม้ว่าปัญหาโลกร้อนจะกลายเป็นวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลก แต่เชื่อไหมว่าการปรับพฤติกรรมเล็กๆ ที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้ ด้วย Tip ง่ายๆ ดังนี้

 

Food Waste

 

POP Tip: รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปี ประเทศไทยมีขยะอาหาร (Food Waste) คิดเป็น 64% ของปริมาณขยะทั้งหมด ยิ่งขยะอาหารทั่วโลกมีมาก ยิ่งสร้างก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้น ทำให้โลกร้อนขึ้น เราจึงควรช่วยลดปัญหานี้ได้ด้วยการกินอาหารให้หมดจาน เป็นวิธีง่ายๆ ที่ควรทำให้เป็นวินัยทุกวัน 

 

ภาพ: Shutterstock 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising