×

กิน ทา ฉีด วิตามินซีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

09.09.2023
  • LOADING...

วิตามินซีเป็นวิตามินที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กในรูปแบบเม็ดสีส้ม และปัจจุบันวิตามินซีนอกจากจะมีบทบาทในการช่วยรักษาโรคหวัดแล้ว ยังช่วยดูแลร่างกายและผิวพรรณอีกด้วย แต่เนื่องจากวิตามินซีละลายในน้ำ ร่างกายขับส่วนเกินออกทุกวัน จะกินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Top to Toe เอพิโสดนี้ จะพาไปทำความเข้าใจว่าจะนำวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรให้ถูกต้องและมีปริมาณที่เพียงพอ

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising