×

วางแผน Zone ออกกำลังกายเบิร์นไขมัน ต้านแก่

27.04.2024
  • LOADING...

หลายคนคงเคยได้ยินว่า การออกกำลังกายมีแบ่งเป็นโซน ตั้งแต่โซน 1-5 ตามอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งสามารถวัดผลได้จาก Smart Watch แม้อาจไม่แม่นยำเท่าการตรวจปริมาณกรดแลคติก แต่ก็สามารถประเมินสมรรถภาพของร่างกายได้เบื้องต้น

 

นอกจากนี้แล้วการแบ่งการออกกำลังกายเป็น 5 โซน ยังสัมพันธ์กับการสร้างพลังงานของเซลล์ที่แบ่งออกเป็น 2 โหมดหลัก คือ โหมดที่ใช้ออกซิเจนและโหมดที่ไม่ใช้ออกซิเจน 

 

จากความรู้ดังกล่าว Top to Toe เลยชวนวางแผนการออกกำลังกาย เพราะแต่ละโซนร่างกายจะใช้วัตถุดิบในการสร้างพลังงานที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเบิร์นไขมันไปจนถึงการชะลอวัย เพื่อร่างกายแข็งแรงและบรรลุจุดประสงค์

 


Credits

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising