×

รู้จักระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า

10.06.2023
  • LOADING...

ระบบภูมิคุ้มกัน หรือ Immune System คือกลไกในร่างกายที่ป้องกัน ต่อต้าน และกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค ฝุ่นละออง เซลล์ของผู้อื่น หรือแม้แต่เซลล์มะเร็งของเราเอง โดยระบบภูมิคุ้มกันกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อทำหน้าที่เป็น ‘นักรบ’ ที่แข็งแรงที่สุด

 

Top to Toe รายการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชวนทบทวนวิชาชีววิทยา พาไปรู้จักระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ของร่างกายผ่านกระบวนการจัดการเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายในแต่ละด่าน ตั้งแต่ช่องเปิดในร่างกายจนถึงระดับเซลล์ รวมถึงวิธีการเพิ่มคุ้มกันให้ร่างกาย เรียบง่ายแต่ทำได้จริง

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising