×

4 ระยะของไมเกรน วิธีดูแลตัวเองพร้อมเช็กตัวกระตุ้น

26.08.2023
  • LOADING...

อาการปวดหัวอาจเป็นเรื่องน่าปวดหัว โดยเฉพาะ ‘ไมเกรน’ ที่สร้างความเจ็บปวดทรมาน หลายคนเมื่อปวดหัวข้างเดียวจะประเมินทันทีเลยว่าตนเองนั้นปวดหัวแบบไมเกรน แต่แท้จริงแล้วไมเกรนมีรายละเอียดและอาการร่วมมากกว่านั้น Top to Toe พาเจาะลึกตั้งแต่สาเหตุ ลำดับอาการที่มีขั้นตอน รวมถึงการเช็กตัวกระตุ้นเกือบ 10 อย่าง ที่แต่ละคนอาจถูกกระตุ้นแตกต่างกันไป เพื่อให้ระวังและดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรินทร สายอาริน

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising