×

รับมืออนาคตด้วยทักษะแห่งความล้มเหลว เมื่อความรู้มีอายุขัยสั้นลง

04.10.2019
  • LOADING...

เราจำเป็นต้องมีทักษะรับมือกับความล้มเหลวไหม อายุของความรู้ที่สั้นลงหมายความว่าอย่างไร

 

เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ต้นสน-ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, Group Chief Economist และหนึ่งในผู้บริหารของ Sea Group (Garena, Shopee และ AirPay) ที่มาแชร์ความรู้จากงานวิจัยรวมถึงทักษะการทำงานแห่งอนาคต

 


 

ตำแหน่ง Group Chief Economist (ประธานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์) ของต้นสนเป็นตำแหน่งแรกของบริษัทเทคโนโลยีในเอเชีย และเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ เปรียบเสมือนเป็น Think Tank ของบริษัท เพื่อมองภาพรวม ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกองค์กร และยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ช่วยให้เกิดความเข้าใจด้านเทคโนโลยี e-Commerce และ e-Payment

 

สาเหตุที่กล้าเปลี่ยนสายงานจากการเงินการคลังคือ หนึ่ง ต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยคิดว่าเทคโนโลยีสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยได้ และสอง เนื่องจากทำงานธุรกิจธนาคารมานานจนเริ่มอิ่มตัว จึงออกตามหาจิตวิญญาณแห่งความสังสัยอยากรู้ของตัวเองกลับมาอีกครั้งโดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองและข้ามสายงาน

 

งานหลักที่คุณต้นสนทำอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจไทยซึ่งโฟกัสไปที่ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 

1. e-Commerce เป็นการวิจัยเกี่ยวกับเทรนด์ของ e-Commerce ทั่วทุกภูมิภาค ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจรายย่อย (SME) และผู้บริโภคโดยตรง และสาเหตุหรือปัญหาในการเข้าถึง e-Commerce

2. Gaming / E-Sport วิจัยเพื่อสามารถใช้เกมเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีให้แก่ผู้เล่น และสามารถสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจไทยได้

3. การร่วมมือกับ WEF (World Economic Forum) ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคต

 

ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจ

ระยะเวลาของความรู้  

จากการสำรวจกว่า 56,000 คนทั่วอาเซียน ผลการวิจัยเผยว่า โดยเฉลี่ยคนจะคิดว่าความรู้มีระยะเวลา 9 ปี ซึ่งคนเวียดนามส่วนใหญ่แล้วคิดว่าความรู้มีระยะเวลา 4 ปี และคนเวียดนามประมาณ 70% มี life-long learning mindset หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่คนไทยประมาณ 50% ตอบว่าความรู้มีระยะเวลาที่ 14 ปี ซึ่งเป็นผลวิจัยที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง และต้องเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมามีการทำกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น โครงการ Shopee Bootcamp โดยร่วมมือกับกรมพัฒน์ฯ สสว. และองค์กรเอกชนชั้นนำ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ e-Commerce แก่ธุรกิจรายย่อยในประเทศไทย

 

ทักษะและวิธีการเรียนรู้

ผลการวิจัยจาก 56,000 คนทั่วอาเซียนเผยให้เห็นว่า มากกว่า 82% ของคนอาเซียนคิดว่าการฝึกงานสำคัญกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน และคนส่วนใหญ่อยากไปทำงานนอกประเทศ และคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Soft Skill อย่างเช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ เรื่องภาษา และคิดว่าเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคต โดยผลการวิจัยนี้สามารถนำมาปรับใช้กับแผนก HR ในการสร้าง Learning Journey ให้ดีหรือมีการฝึกงานและส่งพนักงานไปต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อความกระหายในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่และทำให้คนรุ่นใหม่อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน

 

ทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่ทุกคนควรมี

1. ทักษะแห่งความล้มเหลว ฝึกให้ตนเองล้มเหลวจนเคยชิน สร้างวัฒนธรรมให้ยอมรับความล้มเหลวได้ ทั้งในเรื่องการทำงานและสถาบันครอบครัว เพราะจะเป็นความรู้สึกปลอดภัย ให้กล้าออกนอก Comfort Zone มีความคิดที่ว่า “กลัวเสียโอกาส มากกว่ากลัวเสียหน้า” ต้องเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสเสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า “Luck is what happens when preparation meets opportunity”

2. ทักษะการรับฟังและแสดงความคิดเห็น การอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรอบตัว กลุ่มเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ควรรับฟังความคิดเห็น ติชม อย่างเปิดใจกว้าง และเป็นกระจกสะท้อนให้กันและกัน

 

คุณสมบัติของพนักงานที่ดี 

1. Corporation การมี Team Mindset การทำงานเป็นทีม เป็นคนที่อยากมีประโยชน์ต่อองค์กร

2. Open Mindset ความหิวกระหายในการเรียนรู้และการพัฒนา

3. Resilience ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม ล้มเหลวสามารถลุกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

The Host นครินทร์ วนกิจไพบลูย์

The Guest ดร.สันติธาร เสถียรไทย

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producers เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Episode Editor ณัฏฐนิช ผิวสว่าง

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

Interns อสุมิ สุกี้คาวา, ณัฏฐนิช ผิวสว่าง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising