×

วิกฤตพลังงานอาจทำให้เราเจ็บ แต่วิกฤตโลกร้อนอาจทำให้เราตาย

24.07.2022
  • LOADING...

วันแย่ๆ ของใครหลายคนอาจเป็นวันที่ราคาน้ำมันพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วันที่แย่ยิ่งกว่าอาจเป็นวันที่เราต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ในปี 2011 ภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม ภัยแล้ง หรือการขาดแคลนอาหาร ได้สร้างผลกระทบที่ฝังรากลึกในใจของเรามาแล้วครั้งหนึ่ง และนับจากวันนั้น ภัยพิบัติต่างๆ ไม่ได้หายไป และไม่เคยหายไปจากธรรมชาติ เพียงแต่เฝ้ารอวันที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง หากเรายังไม่เริ่มลงมือทำอะไรอย่างจริงจังสักที

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ สรุปตัวอย่างการขยับตัวของประเทศผู้นำระดับโลก รวมถึงตัวอย่างของภาคเอกชนที่เริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือภาวะโลกร้อน เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และเราทุกคนได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแผนบนกระดาษ มาสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน วิกฤตที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising