×

BMW บุกรถไฟฟ้าเต็มสูบ ในรอบ 8 ปี

15.10.2021
  • LOADING...

BMW หนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เริ่มออกตัวผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV เป็นเจ้าแรกๆ เมื่อ 8 ปีที่แล้ว และไม่ได้ออกรถยนต์ BEV รุ่นใหม่อีกเลย จนหลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลารอยต่อที่หายไป

 

เคน นครินทร์ ชวนคุณมาค้นหาคำตอบว่า 8 ปีที่ผ่านมา BMW ซุ่มทำอะไรอยู่ กลยุทธ์หลักในการบุกตลาด BEV คืออะไร และแผนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ในบริบทที่การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลต่อแค่แบรนด์ แต่ยังแบกรับเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Head of The Secret Sauce ปณชัย อารีเพิ่มพร

Content Creator คเณศ นิพัทธ์ธีรนันท์

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin จักรภัทร อ่ำพริ้ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising