×

สมโภชน์ EA ไทยกำลังจะตกขบวนยานยนต์ไฟฟ้า?

20.03.2022
  • LOADING...

“ถ้าไม่เริ่มทำวันนี้ เราอาจไม่มีโอกาสอีกแล้ว” 

 

สมโภชน์ อาหุนัย หัวเรือใหญ่แห่ง EA พูดถึงทางแยกครั้งสำคัญของประเทศ ที่ต้องเลือกระหว่างหยุดนิ่งอยู่กับที่ หรือมุ่งสู่ New S-Curve เพื่อหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง พร้อมมุ่งสู่ถนนสายใหม่ที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์อะไรที่เป็นกุญแจสำคัญพาประเทศไทยกระโดดขึ้นขบวนธุรกิจใหม่ของโลก หาคำตอบได้ใน The Secret Sauce 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising