×

ถึงวัยอันควร แต่โสด นี่เราบกพร่องอะไรหรือเปล่า?

17.11.2022
  • LOADING...

เมื่อถึงวัยที่สังคมมองว่านี่คือเวลาอันควร ที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนต่างมีคำถามรุมเข้ามาว่า ทำไมไม่มีแฟน? ทำไมยังไม่แต่งงาน? จนคนที่อยู่ในสถานะ ‘โสด’ หลายคนกลับมาตั้งคำถามตัวเองว่า นี่เราบกพร่องหรือมีอะไรที่ไม่เหมือนใครหรือเปล่า?

 

Open Relationship พอดแคสต์ความรักความสัมพันธ์ ชวนตั้งคำถามเกี่ยวกับความ ‘โสด’ (ที่ส่วนใหญ่มักเป็นคนอื่นตั้งคำถาม) ว่ามีมิติอะไรที่ซ้อนอยู่ใต้ความโสดบ้าง แล้วผิดไหมที่ไม่ได้ชอบใครมากพอที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์ด้วยกัน

 


ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

BlockditWebsite


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising