×

วิธีทำใจ ตั้งแต่สร้างระยะห่างจนถึงการหันพลังที่เหลือเข้าหาตัวเอง

16.02.2023
  • LOADING...

Open Relationship ต้อนรับควันหลงวันแห่งความรักด้วยเอพิโสดที่มีเสียงเรียกร้องกันเข้ามามากที่สุดนั่นคือ ‘วิธีการทำใจ’ แน่นอนว่าเมื่อความรักจบลง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะค่อยๆ เคลื่อนผ่านเรื่องราวต่างๆ 

 

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ และ นุ้ย-อรัณย์ หนองพล จะชวนคลี่ภาพให้เห็นว่าเส้นทางของการทำใจต้องเคลื่อนผ่านความรู้สึกอะไรบ้าง ตั้งแต่การสร้างระยะห่างทางกายและใจ การหาจุดปิดความสัมพันธ์ด้วยตัวเอง จนถึงการเอาแรงที่เหลือหันกลับมาดูแลตัวเอง เพราะเราตระหนักดีกว่าการทำใจไม่ใช่เรื่องง่าย ขอเพียงคุณเชื่อมั่นในเวลา และเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะดีขึ้น เราก็จะวางเขาในตำแหน่งที่สมควร และเราเองก็สามารถเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าได้ในวันหนึ่ง

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising