×

ความหมายของน้ำตาเมื่อลาจากกัน

02.02.2024
  • LOADING...

เป็นธรรมดาที่เมื่อความสัมพันธ์เดินมาถึงวันที่ต้องเลิกรา หลายคู่จึงต้องเสียน้ำตาให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น Open Relationship ชวนพิจารณาถึงน้ำตาที่ไหลออกมาว่าสามารถเกิดได้จากอารมณ์หลายชุด ทั้งความเศร้า เสียใจ โกรธ ฯลฯ เพราะน้ำตาอาจไม่ได้หมายถึงความเสียดายที่ไม่สามารถมีความทรงจำดีๆ ร่วมกันอีก แต่ยังหมายถึงความผูกพันทางใจและความเชื่อมโยงกันทางสังคม รวมถึงคำถามที่ว่า หากอยากร้องไห้ควรร้องกับใครดีถึงจะปลอดภัยทางใจที่สุด

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising