×

เปิดร้านขนมออนไลน์อย่างไรให้แตกต่างและอยู่รอดในช่วงโควิด-19

13.01.2021
  • LOADING...

เชื่อว่าสายคาเฟ่หลายคนนอกจากจะชื่นชอบการไปนั่งคาเฟ่แล้วยังมีเป้าหมายในการเปิดร้านขนมและคาเฟ่เป็นของตัวเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้หลายคนต้องปรับตัวและมาเริ่มต้นเปิดร้านขนมออนไลน์แทน

 

New Year New You: First Time ชวน โอ๊ต-ณรงค์ฤทธิ์ ศรีตลานนท์, โอ๊ตซึ-เฉลิมพล อัครภิญโญสกุล เจ้าของร้าน Drop by Dough และเจ้าของเพจ OATS x Somewhere มาแชร์ประสบการณ์การเปิดร้านขายขนมออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียน

 

ไปทีละข้อว่าทำอย่างไรจึงจะเปิดร้ายขายขนมออนไลน์ให้แตกต่างและอยู่รอดในช่วงโควิด-19

 


 

Credits

 

The Host พัชชา พูนพิริยะ

The Guests ณรงค์ฤทธิ์ ศรีตลานนท์, เฉลิมพล อัครภิญโญสกุล

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Videographer เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล  

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Interns ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising