×

หุ้นไทยส่อวิกฤต ดิ่งเกือบ 200 จุด ในเวลา 2 เดือน? | Morning Wealth 27 ตุลาคม 2566

27.10.2023
  • LOADING...

หุ้นไทยดิ่งเกือบ 200 จุด ใน 2 เดือน โบรกชี้เค้าลางวิกฤตเริ่มชัด รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

สำรวจงบไตรมาส 3 สหรัฐฯ กับโอกาสลงทุนยุคดอกเบี้ยสูง พูดคุยกับ สิทธา เซ่งไพเราะ Associate Director, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM)


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ศรวณีย์ พรมเสน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising