×

หวั่นตั้ง ‘รัฐบาล’ สะดุด ต่างชาติเทบอนด์ไทย ขายหนักสุดรอบ 6 ปี | Morning Wealth 22 พฤษภาคม 2566

22.05.2023
  • LOADING...

นักลงทุนต่างชาติทิ้งบอมบ์บอนด์ไทย วันเดียวขาย 1.6 หมื่นล้านบาท หนักสุดรอบ 6 ปี นักวิเคราะห์ชี้ ผวาการเมืองจัดตั้งรัฐบาลไม่ชัดเจน เตือนยังเสี่ยงไหลออกต่อ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนหนัก โดยเฉพาะเหล็ก จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอย่างไร พูดคุยกับ วรรณโกมล สุภาชาติ นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising