×

จบรอบขาขึ้น? ดอกเบี้ยไทยนิวไฮรอบ 10 ปี | Morning Wealth 28 กันยายน 2566

28.09.2023
  • LOADING...

ดอกเบี้ยไทยสูงสุดในรอบ 10 ปี หลัง กนง. มีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 2.50% ต่อปี พร้อมหั่นคาดการณ์ GDP ปีนี้เหลือ 2.8% รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ประเมินทิศทางดอกเบี้ยไทยจบรอบแล้วจริงหรือไม่ ทิศทางฟันด์โฟลวมีโอกาสจะไหลออกต่อเนื่องหรือมีโอกาสพลิกกลับมาซื้อหรือไม่ พูดคุยกับ จิติพล พฤกษาเมธานันท์ หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน สายงานวิจัย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising